Sunday, March 20, 2011

Spöhållare på plats

Nu är den nog klar för årets fiske. Sjösättning nästa helg om inget annat dyker upp innan dess.

No comments:

Post a Comment