Saturday, December 29, 2007

Big Game

Blev till small game... Hoppade pa en bat med 4 trollingspon. Det som kom upp var en spansk Makrill, Massa vassa tander. Annars var det dott pa alla batar. Kandes som hemma ibland . Bilder kommer nar jag ar i Sverige igen. Om jag kommer hem, vill saga.

No comments:

Post a Comment