Wednesday, July 9, 2008

Taktik

Hur vi ska lägga upp metet är lite beroende på plats. Den lottas ut samma dag så än så länge vet vi inte riktigt var vi hamnar. Grundplanen är att vi använder oss av vars ett 4 m toppknutet samt att T riggar ett botten mete och jag riggar ett kastmete. Eftersom vi bara får ha 2 spön i samtidigt gäller det att känna av vilket som ger bäst resultata på den platsen vi har fått tilldelat. Är det botten mete som gäller då riggar jag om och vise versa. Annars får vi väl stå och lyfta in mört efter mört efter mört...

Tippsen till höger är ju jämnt fördelade mellan bottenplats och toppplats. Mycket hänger på om vi får upp någon Brax..

No comments:

Post a Comment