Friday, January 18, 2008

Ny rapport, fritidsfisket är bäst för sverige!

Artikel i DN som pekar på att fritidsfisket är mycket mer värdefullt för sammhället än vad yrkesfisket ger. Då ska man komma ihåg att politikerna vill stävja fritidsfisket och ge subvensioner till yrkjesfisket. Verkar klokt. Det är bara att fortsätta att debatera detta.

No comments:

Post a Comment