Friday, November 16, 2007

Hur mår havet?

Ytterligare en artikel som belyser problemen vi har i Östersjön. Bara att läsa och fundera på vad man själv kan göra åt detta. Ingen annan lär berätta för dig... Sedan är det bara att börja påverka din omgivning.

No comments:

Post a Comment