Wednesday, November 7, 2007

Måste fiska nu!

Annars blir jag ruinerad. Måste söka för mitt pryberoende. Vill inte vara en prylgalning men ju längre det går mellan fisketurerna desto större blir suget efter att handla prylar. Inte bra för ekonomin. Nästa tur är drygt 2 veckor bort. I vanliga fall innebär det att fiskekontot för inköp blir belastat med ca 1000-1500 :- Nu ska jag kämpa mig igenom denna "korta" tid för att komma under denna summa. Nollvison hade varit det bästa men jag ligger redan på 376:- Låt oss hoppas att det stannar där!!!

No comments:

Post a Comment